23 Mayıs 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30429

ATAMA KARARI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/301

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Strateji Geliştirme Başkanı Kerim ÜSTÜN’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

22/05/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                               Ahmet Eşref FAKIBABA

                  Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı