22 Mayıs 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30428

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR VARLIKLARIN DEĞER TESPİTİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari İşlemlerde Taşınır Varlıkların Değer Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Rehinli varlığın işlenmesi, başka bir varlık ile birleşmesi veya karışması halinde veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Rehinli varlığın işlenmesi, başka bir varlık ile birleşmesi veya karışması halinde veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2016

29935 (3. Mükerrer)