18 Mayıs 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30425

ATAMA KARARI

Ekonomi Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/289

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Murat DOĞANAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

17/05/2018

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                    Nihat ZEYBEKCİ

                  Başbakan                                           Ekonomi Bakanı