17 Mayıs 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30424

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7808                                                                                            Karar Tarihi: 04/05/2018

Kurul Başkanlığının 03.05.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 03.05.2018 tarih ve 12509071-113-E.8548 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunmak üzere 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.