17 Mayıs 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30424

TBMM KARARI

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONUNUN TÜRKİYE BÜYÜK

MİLLET MECLİSİNİN TATİLİ VE ARAVERMESİ SIRASINDA

ÇALIŞABİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

Karar No.1186                                                                                                  Karar Tarihi: 08.05.2018

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 08.05.2018 tarihli 96’ncı Birleşiminde karar verilmiştir.