7 Mayıs 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30414

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/3/2016 tarihli ve 29663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Yabancı dil hazırlık programına devam ederek başarılı olan isteğe bağlı ve zorunlu hazırlık sınıfı öğrencilerine başarı belgesi verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/3/2016

29663

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/6/2017

30108