2 Mayıs 2018 Tarihli ve 30409 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2018/11570     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2018/11638     Bayburt İli, Merkez İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Bayburt Valiliği Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2018/11640     Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, Karpuzcu Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2018/11641     İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2018/11642     Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2018/11645     167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun Geçici 3 üncü Maddesinde Öngörülen Sürenin Uzatılmasına İlişkin Karar

2018/11646     Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulunun Merkezinin İstanbul İlinden Bursa İline Taşınması Hakkında Karar

 

TEBLİĞLER

––  TS 8737 Formlar-Yapı Ruhsatı Standardı ile İlgili Tebliğ ve TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardı ile İlgili Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

––  Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/25)

––  Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/1)

––  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  TS 8357 “İş Yerleri – Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletler – Sınıflandırma – Genel ve Özel Kurallar” Standardına İlişkin Tebliğ

––  TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardına ve TS 8737 “Yapı Ruhsatı” Standardına İlişkin Tebliğ

––  Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ