1 Mayıs 2018 Tarihli ve 30408 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 01/05/2018 Tarihli ve 337 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 01/05/2018 Tarihli ve 344 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 01/05/2018 Tarihli ve 347 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri