30 Nisan 2018 Tarihli ve 30407 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 29/04/2018 Tarihli ve 327 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 30/04/2018 Tarihli ve 330 Sayılı Kararı ve Eki 200 Sayılı Genelge 24 Haziran 2018 Pazar Günü Birlikte Yapılacak Olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile İlk Oylamada Geçerli Oyların Salt Çoğunluğu Sağlanamadığı Takdirde İkinci Oylaması 8 Temmuz 2018 Pazar Günü Yapılacak Olan Cumhurbaşkanı Seçiminde Yurt Dışında Yaşayan Seçmenlerimizin Oy Kullanmaları Amacıyla İhtiyaç Duyulan Mal ve Hizmet Alımları ile Seçimlerle İlgili Yurt Dışındaki Diğer Harcamalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar

—  Yüksek Seçim Kurulunun 30/04/2018 Tarihli ve 331 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 30/04/2018 Tarihli ve 332 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 30/04/2018 Tarihli ve 333 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 30/04/2018 Tarihli ve 334 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 30/04/2018 Tarihli ve 335 Sayılı Kararı ve Eki Örnek: 201 Cumhurbaşkanı Seçiminde Cumhurbaşkanı Adaylarına Yapılacak Yardım ve Bağışlar ile Adayların Mal Bildirimine İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelge