26 Nisan 2018 Tarihli ve 30403 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2018/11576  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

 

TEBLİĞLER

—  2018 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  2018 Yılı Mart Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dâhil Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi (BDS 540) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 22’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 71

—  Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) (BDS 600) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 27’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 72

 

KURUL KARARLARI

—  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 19/04/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.01-[01/30] Sayılı Kararı

—  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 19/04/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.01-[01/32] Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

— Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar