25 Nisan 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30402 (Mükerrer)

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MADAGASKAR CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA ASKERÎ ALANLARDA EĞİTİM, TEKNİK VE BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİ

ÇERÇEVE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7134                                                                                                   Kabul Tarihi: 5/4/2018

MADDE 1- (1) 6 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Alanlarda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/04/2018