25 Nisan 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30402

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2018/26

İşyeri                  :  Anadolum Destek Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

                               Mustafa Kemal Mah. 2132. Sok. No:2 Çankaya/ANKARA

SGK Sicil No      :  1271122.006

Tespiti İsteyen   :  Türkiye Haber-İş Sendikası

İnceleme             :  Anadolum Destek Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı işverenliğe ait olan Mustafa Kemal Mah. 2132 Sok. No: 2 Çankaya/ANKARA adresindeki 1271122.006 SGK sicil no’lu işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; PTT A.Ş.’nin lojistik ve destek hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla kurulduğu, bu kapsamda PTT A.Ş.’nin faaliyetlerinden olan başmüdürlükler ile şubeler arasında nakit taşıma işinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği’nin 07 sıra numaralı “İletişim” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Anadolum Destek Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı işverenliğe ait olan 1271122.006 SGK sicil no’lu işyerinin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 07 sıra numaralı “İletişim” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.