19 Nisan 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30396

ATAMA KARARLARI

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/225

1. Personel ve Prensipler Genel Müdür Yardımcısı Fazlı YILDIRIM’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Başbakan yürütür.

18/04/2018

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM

                  Başbakan

—— • ——

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/229

1. Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammet AKGÜL’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

18/04/2018

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                             Fatma Betül SAYAN KAYA

                  Başbakan                              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/44

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ahmet Abdullah ANTALYALI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

18/04/2018

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                               Ahmet Eşref FAKIBABA

                  Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/234

1. Bingöl İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet YILDIRIM’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

18/04/2018

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                               Ahmet Eşref FAKIBABA

                  Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

Kalkınma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/240

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Dr. Metin ARSLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Kalkınma Bakanı yürütür.

18/04/2018

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                        Lütfi ELVAN

                  Başbakan                                          Kalkınma Bakanı