18 Nisan 2018 Tarihli ve 30395 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1182    Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar