18 Nisan 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30395

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No:  75935942-050.01.04 – [01/ 14]                                                       Karar Tarihi: 12/4/2018

Kararın Konusu: Hizmet Bedellerinin Belirlenmesi

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi ve 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 48 inci maddesine istinaden, bağımsız denetçi kimliği, bağımsız denetçi belgesi, bağımsız denetim kuruluşu belgesi, bağımsız denetçi mührü ve bağımsız denetçilik sınavı (her bir alan için) için uygulanacak ücretlerin, 14/12/2016 tarihli ve 29918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan şekliyle yeni bir belirleme yapılıncaya kadar aynen uygulanmasına karar verilmiştir.