18 Nisan 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30395

ATAMA KARARI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/239

1 – Açık bulunan Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Cüneyd FIRAT’ın atanması, 5000 sayılı Kanunun 5 ve 23 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

17/04/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                       Faruk ÖZLÜ

                  Başbakan                             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı