17 Nisan 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30394

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No           :   2018/25

İşyeri                  :   Klüh Destek ve Profesyonel Hizmetler Ticaret A.Ş.

                                Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. Tekstilkent Blk. B12/A 283 Kat:28

                                Esenler/İSTANBUL

SGK Sicil No     :   1121737.041

Tespiti İsteyen  :   Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN)

İnceleme            :   Klüh Destek ve Profesyonel Hizmetler Ticaret A.Ş. unvanlı işverenliğine ait olan GOSB Tembelova Alanı 3100 Sok. No:3105 Gebze/KOCAELİ adresindeki 1121737.041 SGK sicil no’lu işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Avon Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin depo işyeri olduğu, işyerinin kira sözleşmesi ile Klüh Destek ve Profesyonel Hizmetler Tic. A.Ş.’ye kiralandığı, ürün toplama, koli kaplama, ürün besleme, etiketleme, paketleme, eleçleme, forklift ile istifleme gibi depolama faaliyetine özgü işlerin yürütüldüğü, depolama faaliyetinin tamamının yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Klüh Destek ve Profesyonel Hizmetler Ticaret A.Ş. unvanlı işverenliğine ait olan 1121737.041 SGK sicil no’lu işyerinin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.