17 Nisan 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30394

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :   2018/24

İşyeri                   :   Technocast Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

                                 Gaziosmanpaşa Mah. 6. Cad. No:12 Çerkezköy/TEKİRDAĞ

SGK Sicil No      :   1063760.059, 1101960.059, 1117692.059, 1101956.059, 1411696.034

Tespiti İsteyen    :   İşveren

İnceleme              :   Technocast Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Gaziosmanpaşa Mah. 6. Cad. No:12 Çerkezköy/TEKİRDAĞ adresindeki 1063760.059 SGK sicil no’lu merkez işyeri ve Gaziosmanpaşa Mah. 5. Cad. No:10 Çerkezköy/TEKİRDAĞ adresindeki 1101960.059 SGK sicil no’lu şubesi, birimlerinin tek işyeri olduğu yapılan asıl işin tam mamul veya yarı mamul olarak elektrikli ev aletleri imalatı işi olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkolunda,

Gaziosmanpaşa Mah. 6. Cad. No:12/1 Çerkezköy/TEKİRDAĞ adresindeki 1117692.059 SGK sicil no’lu işyerinde bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanılan deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan araştırma ve geliştirme faaliyetleri işi yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda,

Gaziosmanpaşa Mah. 6. Cad. No:26 Çerkezköy/TEKİRDAĞ adresindeki 1101956.059 SGK sicil no’lu şubesi ve İçerenköy Mah. Umut Sok. And Ofis Sit. No:10-12/30 Ataşehir/İSTANBUL adresindeki 1411696.034 SGK sicil no’lu şubesi, birimlerinin tek işyeri olduğu yapılan asıl işin tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerlerinin imalatı işi olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 4 sıra numaralı “Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç” işkolunda

yer aldıkları tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.