17 Nisan 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30394

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :   2018/23

İşyeri                  :   Kazanbel Sınav Belgelendirme İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

                                 Atatürk Mah. 29 Mayıs Cad. No:94/16 Kahramankazan/ANKARA

SGK Sicil No      :   1287622.006

Tespiti İsteyen   :   Hizmet-İş Sendikası

İnceleme             :   Kazanbel Sınav Belgelendirme İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı işverenliğe ait 1287622.006 SGK sicil no’lu işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Kahramankazan Belediyesinin kentsel dönüşüm iş ve işlemlerini Belediye ile birlikte çalışarak yerine getirdiği, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Kazanbel Sınav Belgelendirme İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı işverenliğe ait 1287622.006 SGK sicil no’lu işyerinin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.