11 Nisan 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30388 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/11)

MADDE 1 – 21/3/2011 tarihli ve 27881 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-16’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-17 ve Ek-18 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/3/2011

27881 (Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/2/2017

29992 (Mükerrer)

Ekleri için tıklayınız