8 Nisan 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30385

YÖNETMELİK

Erzincan Üniversitesinden:

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/7/2017 tarihli ve 30134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sosyal Bilimler Enstitüsündeki doktora ve tezli yüksek lisans programı öğrencileri ile Sağlık Bilimleri Enstitüsündeki tezli yüksek lisans programı öğrencileri için bu fıkrada belirtilen bilimsel faaliyet şartı aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sosyal Bilimler Enstitüsündeki doktora ve tezli yüksek lisans programı öğrencileri için bu fıkrada belirtilen bilimsel faaliyet şartı aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/7/2017

30134