4 Nisan 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30381

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7772                                                                                                    Karar Tarihi: 29/03/2018

Kurul Başkanlığının 28.03.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 28.03.2018 tarih ve 32521522-101.01.05[56]-E.5839 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

HSBC Bank A.Ş.’ye, Hazine Müsteşarlığınca yetkilendirilmiş brokerlik şirketleri ile müşteri yönlendirme de dahil olmak üzere işbirliği yapması hususunda 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde izin verilmesine

karar verilmiştir.