2 Nisan 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30379

YÖNETMELİK

İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/1/2013 tarihli ve 28536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 7 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki 8 inci fıkra eklenmiştir.

“(7) Bütün derslerinden başarılı olduğu halde zorunlu stajını tamamlamadığı için mezun olamayan öğrenci, derslerini tamamladığı dönemi takip eden ilk dönemde staj için öğretim ücreti ödemez. Öğrenci, ilgili dönemde de stajını tamamlayamazsa daha sonraki dönemler için dönem öğretim ücretinin yarısını öder.”

“(8) Normal öğrenim süresini aşan öğrencilerden mezun olması için staj hariç başarısız olduğu veya almadığı tek dersi kalanlar, o dönemin öğretim ücretinin yarısını öder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Öğrencilerin başarı durumu, genel not ortalamasına göre belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kayıt Kabul Müdürlüğünce” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, on dördüncü fıkrasında yer alan “Kayıt Kabul Müdürünün” ibaresi “Öğrenci İşleri Müdürünün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/1/2013

28536

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/8/2013

28749

2-

22/1/2014

28890

3-

17/8/2015

29448

4-

18/1/2016

29597

5-

1/6/2016

29729

6-

12/8/2016

29799

7-

14/7/2017

30124

8-

15/8/2017

30155

9-

23/10/2017

30219