31 Mart 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30377

YÖNETMELİK

İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/2016 tarihli ve 29767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav sonuçlarına itiraz ve not değişikliği

MADDE 28 – (1) Öğrenci, bir dersteki başarı durumu sonucuna, dersin başarı durumu listesinin ilan edilmesinden itibaren iki hafta içerisinde, öğrencisi olduğu fakülte dekanlığına yazılı olarak başvurarak itiraz edebilir. İlgili dekanlık, ilgili öğretim üyesine öğrencinin başarı notuna katkısı bulunan bütün çalışmaları tekrar inceleterek, öğrencinin itirazını ve öğretim üyesinin yaptığı yeni değerlendirmeyi iki hafta içinde ilgili yönetim kurulunda karara bağlar.

(2) İlan edilen notun değiştirilmesini isteyen öğretim üyesi de iki hafta içerisinde öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte dekanlığına yazılı olarak başvurur. İlgili yönetim kurulu öğretim üyesinin notun değiştirilmesine ilişkin talebini iki hafta içerisinde karara bağlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/7/2016

29767

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/1/2017

29942