31 Mart 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30377

YÖNETMELİK

Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/9/2003 tarihli ve 25217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.