31 Mart 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30377

YÖNETMELİK

Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/2005 tarihli ve 25984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üniversitesi Burs Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.