28 Mart 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30374

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2018/18

İşyeri                  :  Çorum Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü

                               Bahçelievler Mah. Çamlık Cad. No:12 Merkez/ÇORUM

SGK Sicil No      :  0019928.019

Tespiti İsteyen   :  Belediye-İş Sendikası

İnceleme             :  Bakanlığımızca yapılan incelemede; Çorum Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir öğretmenevi olarak faaliyette bulunduğu, işyerindeki işçilerin öğretmenevinde konaklama ve restoran hizmetlerinde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği’nin 18 sıra numaralı “Konaklama ve eğlence işleri” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Çorum Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü unvanlı işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği’nin 18 sıra numaralı “Konaklama ve eğlence işleri” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.