28 Mart 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30374

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2018/17

İşyeri                  :  Buss Erk Liman İşletme ve Lojistik Hizmetleri Ltd. Şti.

                               Çay Mah. 5 Temmuz Caddesi Sonu İskenderun Limanı A Kapı Yanı

                               Limakport İdari Bina Kat 1 İskenderun/HATAY

SGK Sicil No      :  0004435.031

Tespiti İsteyen   :  Liman-İş Sendikası

İnceleme             :  Buss Erk Liman İşletme ve Lojistik Hizmetleri Ltd. Şti. unvanlı işverenliğe ait olan 0004435.031 SGK sicil no’lu işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. ile düzenlenmiş olan alt işverenlik sözleşmesine istinaden İSDEMİR limanında gemilere yükleme ve boşaltma işlerinin yapıldığı, işçilerin de liman işçisi olarak yükleme ve boşaltma hizmeti kapsamında çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği’nin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk”  işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Buss Erk Liman İşletme ve Lojistik Hizmetleri Ltd. Şti. unvanlı işverenliğe ait olan 0004435.031 SGK sicil no’lu işyerinin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği’nin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.