28 Mart 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30374

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2018/20

İşyeri                  :  Aspen Yapı ve Zemin Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

                               2. Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No: 6 Hendek/SAKARYA

SGK Sicil No      :  1047917.054

Tespiti İsteyen   :  İşveren

İnceleme             :  Aspen Yapı ve Zemin Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; 1023207.026, 1108864.026, 1047917.054, 1207738.034 ve 1365059.034 SGK sicil no’lu işyerlerinde metal tüketim mallarından alüminyum ve galvanize sac üzerinde yapılan kesme, bükme, birleştirme, kaynak gibi işlemlerden sonra aydınlatma ekipmanları ile metal tavan taşıyıcı sistemlerinin üretildiği, üretimde gerek sayısal gerekse de ekonomik değer yönünden ağırlığın metal tavan taşıyıcı sistemlerinde olduğu, işçilerin de üretime özgü işlerde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği’nin 12 sıra numaralı “Metal” işkolunda,

1056568.001, 1063163.006, 1546422.035 ve 1011282.034 SGK sicil no’lu işyerlerinde işverenliğe ait olan birbirinden farklı üretim konusu olan ürünlerin ve ticari malların depolandığı, işçilerin de depoculuk faaliyetine özgü işlerde çalıştıkları, depoların herhangi bir üretim konusuna ya da ticari malların depolanmasına özgülenmediği, kendisine özgü depoculuk faaliyetinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği’nin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkolunda,

1040021.001, 1069999.035 ve 1025999.006 SGK sicil no’lu işyerlerinde işverenliğe ait olan birbirinden farklı üretim konusu olan ürünlerin ve ticari malların satışının yapıldığı, işçilerin de satış işine özgü işlerde çalıştıkları, satış ofislerinin herhangi bir üretim konusuna ya da ticari malların satışına özgülenmediği, kendisine özgü satış faaliyetinin yürütüldüğü, 0598575.034, 1041520.034 ve 1216639.034 SGK sicil no.’lu genel müdürlük olarak faaliyet gösteren işyerinde büro yönetim işlerinin yürütüldüğü, işçilerin ağırlığının büro yönetim işlerinde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği’nin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda,

yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.