26 Mart 2018 Tarihli ve 30372 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2018/11417      Tütün Ürünlerinin Yasadışı Ticaretini Önlemeye Yönelik Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

2018/11438      Almanya Federal Cumhuriyeti'nin, NATO Enerji Güvenliği Mükemmeliyet Merkezinin Tesisi, İdaresi ve İşletilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası ile Fonksiyonel İlişkisi Hakkında Mutabakat Muhtırasına İştirakine İlişkin Katılım Belgelerinin Çekince ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

2018/11439      Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Türkiye – EBRD İşbirliği Fonu Hesabına İlişkin İşbirliği Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar