24 Mart 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30370

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİNİN

UNVANININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE HİZMET İHRACATÇILARI

BİRLİĞİ KURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2018/3)

Unvan değişikliği

MADDE 1 – (1) Merkezi İstanbul’da bulunan ve sekretarya hizmetleri İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yürütülen Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin unvanı “Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği” olarak değiştirilmiştir.

Kuruluş

MADDE 2 – (1) Merkezi İstanbul’da olmak ve sekretarya hizmetleri İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yürütülmek üzere “Hizmet İhracatçıları Birliği” kurulmuştur.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.