18 Mart 2018 Tarihli ve 30364 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2018/11275  Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri Hakkında Karar

 

YÖNETMELİK

—  Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği