18 Mart 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30364

TEBLİĞ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

GEZİ TEKNELERİ VE KİŞİSEL DENİZ TAŞITLARI YÖNETMELİĞİ

STANDARTLAR LİSTESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – (1) 5/5/2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği ile atıfta bulunulan AB direktifi kapsamındaki standartlardan Türk Standardları Enstitüsü tarafından uyumlaştırılmış standartlar ve/veya uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartların listesi Ek-1’de belirtilmiştir.

MADDE 2 – (1) 18/7/2017 tarihli ve 30127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliğince Atıfta Bulunulan Uyumlaştırılmış Standartlar veya Uyumlaştırılmış Standarda Karşılık Gelen Ulusal Standartlar Listesinin Yayımlanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız