13 Mart 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30359

GÖREVLENDİRME KARARI

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2018/124

1 – Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu +6400 ek göstergeli Başkan Yardımcılığına, Necmettin  Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye MARTI’nın görevlendirilmesi, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 633 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

12/03/2018

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                     Bekir BOZDAĞ

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı