13 Mart 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30359

ATAMA KARARI

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2018/125

1 – Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu +6400 ek göstergeli Başkan Yardımcılıklarına;

- İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan MUSLU’nun,

- Diyarbakır İl Müftüsü Burhan İŞLİYEN’in,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 74 ve 76 ncı maddeleri ile 633 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

12/03/2018

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                     Bekir BOZDAĞ

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı