10 Mart 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30356

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2018/15

İşyeri                   :  Tuna Demir Sitesi Apartman Yöneticiliği

                                Şenlikköy Mah. Yamaç Sok. No: 7 Florya-Bakırköy/İSTANBUL

SGK Sicil No      :  1049956.034

Tespiti İsteyen    :  Genel-İş Sendikası

İnceleme              :  Tuna Demir Sitesi Apartman Yöneticiliği unvanlı işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinde yürütülen işin bir gayrimenkulün yönetilmesi olduğu bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Tuna Demir Sitesi Apartman Yöneticiliği unvanlı işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.