8 Mart 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30354

TEBLİĞ

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi uyarınca 5/2/2009 tarihli ve 30 sayılı Başbakanlık Oluru ile bağımsız spor federasyonu olarak kurulan özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiliğe sahip Türkiye Wushu Federasyonu’nun ismi, aynı Kanunun Ek 9 uncu maddesi gereğince 31/1/2018 tarihli ve 69093 sayılı Başbakanlık Oluru ile Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu olarak değiştirilmiştir.