7 Mart 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30353

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7721                                                                                                    Karar Tarihi: 15/02/2018

Kurul Başkanlığının 14.02.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 14.02.2018 tarih ve 12509071-114-E.2830 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Turk Elektronik Para A.Ş.’ye 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 4 üncü maddesi ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi çerçevesinde üye işyerleri ile anlaşma yapan kuruluş olarak faaliyette bulunma izni verilmesine

karar verilmiştir.