7 Mart 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30353

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KARADAĞ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK

KONULARINDA KARŞILIKLI YARDIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7096                                                                                                     Kabul Tarihi: 8/2/2018

MADDE 1- (1) 19 Eylül 2013 tarihinde Podgoritsa’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

06/03/2018