7 Mart 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30353

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK

KOMİSERLİĞİ ARASINDA EV SAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASI İLE ANLAŞMADA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN NOTALARIN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7094                                                                                                     Kabul Tarihi: 8/2/2018

MADDE 1- (1) 1 Eylül 2016 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması” ile Anlaşmada değişiklik yapılmasına ilişkin “Notalar”ın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

06/03/2018