6 Mart 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30352

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2018/12

İşyeri                  :  Utaş İnşaat Gıda Taş. Turz. Tem. İşl. San. ve Tic. A.Ş.

                               Mazıgözü Mevkii Pınarbaşı Beldesi Sivaslı/UŞAK

SGK Sicil No      :  1018064.064

Tespiti İsteyen   :  Hizmet-İş Sendikası

İnceleme             :  Utaş İnşaat Gıda Taş. Turz. Tem. İşl. San. ve Tic. A.Ş. unvanlı işverenliğe ait 1018064.064 SGK sicil no’lu Utaş Sivaslı Taş Ocağı işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; yapılan işin esas itibarıyla taş ocağında agrega ve plentmiks temel malzemesinin çıkarılması olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 03 sıra numaralı “Madencilik ve taş ocakları” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Utaş İnşaat Gıda Taş. Turz. Tem. İşl. San. ve Tic. A.Ş. unvanlı işverenliğe ait 1018064.064 SGK sicil no’lu Utaş Sivaslı Taş Ocağı işyerinin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 03 sıra numaralı “Madencilik ve taş ocakları” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.