6 Mart 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30352

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2018/11

İşyeri                  :  Sivtaş Yapı Elem. İşgücü Tur. ve Unlu Mamul. San. ve Tic. Ltd. Şti.

                               Akıncılar Mah. Nehar Ahmetçioğlu Cad. No:93 Sivaslı/UŞAK

SGK Sicil No      :  1041231.064, 1038073.064

Tespiti İsteyen   :  Genel-İş Sendikası

İnceleme             :  Sivtaş Yapı Elem. İşgücü Tur. ve Unlu Mamul. San. ve Tic. Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; 1041231.064 SGK sicil numaralı Akıncılar Mah. Nehar Ahmetçioğlu Cad. No:93 Sivaslı/UŞAK adresindeki işyerinde bordür, kilitli parke (beton parke) oluk gibi beton elamanlarının üretiminin ve üretim sonrasında döşenmesi işlerinin yapıldığı, hizmetin Belediye’ye özgülenmediği, özel şahıslara da bu hizmetin verildiği, işçilerin de ağırlığının taş döşeme ve parke üretiminde çalıştığı, 1038073.064 SGK sicil numaralı Gölbahçe Mah. Gazi Bulv. No:190/103 Sivaslı/UŞAK adresindeki işyerinin ise beton elamanları üretilen işyerine bağlı olarak beton elamanları üretimine ilişkin sipariş ile fatura gibi evrakların veri girişi işlerinin yürütüldüğü, işçilerin de ağırlığının veri girişi işinde çalıştıkları, yürütülen faaliyetin üretim işyerine özgü olduğu bu nedenle bu işyerlerinde yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 11 sıra numaralı “Çimento, toprak ve cam’’ işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Sivtaş Yapı Elem. İşgücü Tur. ve Unlu Mamul. San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı işverenliğe bağlı işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 11 sıra numaralı “Çimento, toprak ve cam’’ işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.