6 Mart 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30352

YÖNETMELİK

İstanbul Esenyurt Üniversitesinden:

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/2016 tarihli ve 29876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir yarıyılda en çok 21 kredilik ders alınabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin beşinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Bütünleme sınavı: Lisansüstü öğrencileri için uygulanan, yarıyıl sonu sınavına girmek için bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmiş ve yarıyıl sonu sınavına girememiş öğrenciler ile yarıyıl sonu sınavında başarısız olmuş öğrenciler için yapılan sınavdır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/11/2016

29876