4 Mart 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30350

YÖNETMELİK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2013 tarihli ve 28527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının programları, ilgili birim tarafından belirlenir ve sınavların başlama tarihinden en az iki hafta önce ilan edilir. Gerekli hallerde ilgili kurulların kararı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren ancak Üniversite tarafından görevlendirildiği için sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği yarıyıl içi sınavları için mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının ne zaman yapılacağı, ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(4) Yarıyıl içi sınavları dışında kalan sınavlara, mazeret sınavı açılmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/1/2013

28527

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

14/4/2013

28618

2-

28/9/2014

29133

3-

25/1/2015

29247

4-

8/6/2015

29380

5-

8/7/2016

29764

6-

29/1/2017

29963

7-

23/10/2017

30219