3 Mart 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30349

YÖNETMELİK

İstanbul Bilim Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/8/2006 tarihli ve 26258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

b) (a) bendindeki notlara ilişkin diğer esaslar şunlardır:

1) Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C ve G harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

2) Bir dersten D+ ve D harf notlarından birini alan öğrenci, o dersi koşullu olarak başarmış sayılır.

3) F harf notu alan öğrenci, o dersten başarısız olmuş sayılır.

4) Bir dersten VF harf notu alan öğrenci, o dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olmuş sayılır.

5) F ve VF harf notlarından birini alan öğrenciler bu dersi tekrar almak ve başarılı olmak zorundadır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/8/2006

26258

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/11/2008

27046

2-

24/9/2010

27709

3-

10/4/2012

28260

4-

9/8/2012

28379

5-

29/12/2014

29220