1 Mart 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30347

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASI VE ERKEN

TANI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2012 tarihli ve 28447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Yenidoğan İşitme Taraması ve Erken Tanı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.