1 Mart 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30347

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK SINAV YÖNETİMİ, UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/11/2014 tarihli ve 29166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Elektronik Sınav Yönetimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.