27 Şubat 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30345

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                       16 Şubat 2018

        69471265-305-13724

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 14 Şubat 2018 tarihinde Azerbaycan’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat ALBAYRAK’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül SAYAN KAYA’nın vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Bekir BOZDAĞ

                                                                                                                                                Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             16 Şubat 2018

         68244839-140.03-47-76

BAŞBAKANLIĞA

İlgi : 16/02/2018 tarihli ve 69471265-305-13724 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Şubat 2018 tarihinde Azerbaycan’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat ALBAYRAK’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül SAYAN KAYA’nın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI