22 Şubat 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30340

ATAMA KARARI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/134

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif ERGİN’in,

2 - Bu suretle boşalacak olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Hasan MANDAL’ın,

Atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve 278 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

21/02/2018

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                       Faruk ÖZLÜ

                  Başbakan                             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı