21 Şubat 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30339

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7718                                                                                                 Karar tarihi: 15/02/2018

Kurul Başkanlığının 14.02.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 14.02.2018 tarih ve 12509071-103.01.01[134-146]-E.2837 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Prime Faktoring Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirket) faaliyet izninin, Şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,

- Anılan Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.